Tweede Kamer, 92e vergadering

…de vorige economische crisis ook Nederland trof, ook als gevolg van de funeste euromunt, is Nederland als een van de weinige landen gaan bezuinigen. Terwijl de staatsschuld opliep in landen als Frankrijk, ItaliĆ« en Spanje, waar ze nu zelfs een basisinkomen hebben ingevoerd, ging in Nederland de btw omhoog, ging de AOW-leeftijd omhoog, is de studiebeurs afgeschaft, is er grof bezuinigd in de zorg en zijn tal van andere lastenverhogingen doorgevoerd. En nu noemen ze ons krenten. Terwijl wij sinds de…

Een schuldhulp-plan kan nog beter

…betreffen hier de meest kwetsbare burgers van Oost Gelre. De mensen in de bijstand, de eenoudergezinnen, kinderen in armoede en de ZZP-ers en veel meer mensen die in stille armoede verkeren. Natuurlijk zijn er diverse toeslagen etc, maar de start, het basisinkomen, is al schrijnend. Hoeveel je ook budgetteert, onder aan de streep blijft een negatief saldo over. De voorgestelde financiĆ«le zelfredzaamheid van de burgers, vraagt veel van hun eigen inzicht. Het ontbreekt meestal hieraan. Hoe gaan we dit ondervangen…

Op weg naar hoge kwaliteit en lage kosten in de medisch specialistische zorg

…van een daling in inkomsten Wegnemen productieprikkel Aangepast verdeelmodel binnen het medisch specialistisch bedrijf (LOGEX) . 10 % van het inkomen per vakgroep wordt vastgesteld op basis van deelname aan KAM. De overige 90% bestaat uit een basisinkomen, waarbij een daling in volume wordt toegestaan bij voldoende deelname aan KAM, gelijkblijvende wachtlijsten en geen uitstroom naar a ndere ziekenhuizen. Groei in productie 19 Onderdeel Beschrijving programma KAM wordt gehonoreerd bij voldoende…