2023 wordt als leerjaar gezien voor zowel het basisinkomen als de ecoregeling en het ANLb

Voor de GLMC 7 (verplichte gewasrotatie) en GLMC 8 (4% bouwland niet-productief laten) geldt in 2023 uitstel naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Voor de ecoregelingen en ANLb geldt deze derogatie dan weer juist niet. Daarvoor komt een eenmalige aanpassing aan de eisen zodat boeren komend jaar wel deel kunnen nemen en ervaring opdoen met de regelingen. Ook bedrijven die hun bouwplan al vast hebben liggen, kunnen zo toch deelnemen. 2023 wordt als leerjaar gezien voor zowel het basisinkomen als de ecoregeling en het ANLb. Tijdens het overgangsjaar gaat de overheid monitoren wat wel en niet goed is gegaan. Met sancties wordt soepeler omgesprongen. Schouten vertrouwt daarbij op de ondernemers.

lees meer