AH geeft basisinkomen aan boeren en telers?

Albert Heijn zegt …: ‘Per keten maken we afspraken over de prijs die boeren en telers krijgen. Dit doen we in goed overleg, samen met de boeren en telers. Waarbij we rekening houden met de verschillende dynamiek in de diverse ketens. In het geval van varkensvlees schommelt de prijs, omdat die meebeweegt met de wereldwijde marktprijs. Op verzoek van de boeren zelf is in deze keten afgesproken dat ze voor de helft een vaste vergoeding krijgen. En voor de andere helft meebewegen op de prijs op de wereldmarkt. Door de vaste vergoeding geven we de zekerheid van een basisinkomen aan onze boeren en telers.’
Lees verder