Als de grond goed is, groeien je planten ook optimaal.

…De witte kolen zijn nog steeds in de meerderheid maar wisselen ieder jaar van veld. De kolen zorgen voor een basisinkomen en dus enige zekerheid. Maar ook hier geldt de nieuwe aanpak zonder chemie. “Je hebt wel flink wat land nodig om gewassen ieder jaar te laten rouleren”, zo leert Frank ons. Maar daarnaast teelt hij inmiddels flink wat andere groenten…. Lees verder