Op weg naar hoge kwaliteit en lage kosten in de medisch specialistische zorg

…van een daling in inkomsten Wegnemen productieprikkel Aangepast verdeelmodel binnen het medisch specialistisch bedrijf (LOGEX) . 10 % van het inkomen per vakgroep wordt vastgesteld op basis van deelname aan KAM. De overige 90% bestaat uit een basisinkomen, waarbij een daling in volume wordt toegestaan bij voldoende deelname aan KAM, gelijkblijvende wachtlijsten en geen uitstroom naar a ndere ziekenhuizen. Groei in productie 19 Onderdeel Beschrijving programma KAM wordt gehonoreerd bij voldoende…