Een schuldhulp-plan kan nog beter

…betreffen hier de meest kwetsbare burgers van Oost Gelre. De mensen in de bijstand, de eenoudergezinnen, kinderen in armoede en de ZZP-ers en veel meer mensen die in stille armoede verkeren. Natuurlijk zijn er diverse toeslagen etc, maar de start, het basisinkomen, is al schrijnend. Hoeveel je ook budgetteert, onder aan de streep blijft een negatief saldo over. De voorgestelde financiĆ«le zelfredzaamheid van de burgers, vraagt veel van hun eigen inzicht. Het ontbreekt meestal hieraan. Hoe gaan we dit ondervangen…